Prima pagină

PRACTICĂ PENTRU VIITOR, POCU/90/6.13/6.14/107888

Obiectivul general al proiectului: Creșterea ratei de participare a studenților la programele de învățare la locul de muncă, precum stagii de practică și programe de intership performante și profesioniste, prin continuarea și consolidarea, dar și prin crearea unor noi parteneriate sociale performante între mediul academic (instituția de învățământ superior) și sectorul privat (parteneri de practică, actori relevanți în vederea organizării stagiilor de practică, etc), cu scopul dobândirii și dezvoltării cunoștințelor practice, a abilităților și a aptitudinilor de muncă ale studenților, pentru creșterea inserției pe piața muncii a acestora.

Grupul tinta este format din studenți înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, la Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu de la Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă (Tehnologia construcţiilor de maşini, Managementul energiei, Automatică şi informatică aplicată,  Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Termoenergetica), Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale (Kinetoterapie si motricitate specială, Asistenţă de farmacie, Asistenţă medicală generală), Facultatea de Ştiinţe Economice (Contabilitate şi informatică de gestiune, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Finanţe şi bănci ) (ISCED 6-7), și are urmatoarea structura: 150 studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă dintre care min. 50 femei, studenți din mediul rural minim 75, studenți netradiționali min. 8. Indicatori care contribuie la atingerea rezultatelor: – 108 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant din care:  54 Studenți din mediul rural, 6 Studenți netradiționali – 66 studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant din care:  30 Studenți din mediul rural, 4 Studenți netradiționali , 14 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant (4.S.117), din care: 7 Studenți din mediul rural.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.