Practica pentru viitor Publicari_informatii_site Intalnire echipa proiect – 21.03.2019

Intalnire echipa proiect – 21.03.2019

Agenda intalnirii :

Stabilirea agendei seminarului de informare a studentilor din data de 25.03.2019
Organizarea studentilor in grupe de practica de la Facultatea de Inginerie
Dezvoltarea si monitorizarea relatiilor cu partenerii de practica
Procedura de vizita
Procedura/metodologie stagii de practica
Discutarea tematicilor generale de practica pe specializari
Pilotarea unui program de solutii integrate de îmbunatatire
Organizarea de concursuri profesionale cu premii pentru cele mai bune performante obtinute de studenti incadrul stagiilor de practica
Stadiu implementare activitati si documente pentru intocrnirea raportului tehnic nr. 3