Anunț demarare proiect

Proiect “PRACTICĂ PENTRU VIITOR”, Cod proiect : POCU/90/6.13/6.14/107888

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI  PRACTICĂ PENTRU VIITOR “

S.C. Centrul de Calcul S.A. în calitate de Solicitant în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Asociația pentru Șanse Egale, în calitate de beneficari comunică lansarea proiectului PRACTICĂ PENTRU VIITOR, Contract nr: POCU/90/6.13/6.14/107888.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea ratei de participare a studenților la programele de învățare la locul de muncă, precum stagii de practică și programe de intership performante și profesioniste, prin continuarea și consolidarea, dar și prin crearea unor noi parteneriate sociale performante între mediul academic (instituția de învățământ superior) și sectorul privat (parteneri de practică, actori relevanți în vederea organizării stagiilor de practică, etc), cu scopul dobândirii și dezvoltării cunoștințelor practice, a abilităților și a aptitudinilor de muncă ale studenților, pentru creșterea inserției pe piața muncii a acestora.

Grupul tinta este format din studenți înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, la Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu de la Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă (Tehnologia construcţiilor de maşini, Managementul energiei, Automatică şi informatică aplicată,  Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Termoenergetica), Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale (Kinetoterapie si motricitate specială, Asistenţă de farmacie, Asistenţă medicală generală), Facultatea de Ştiinţe Economice (Contabilitate şi informatică de gestiune, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Finanţe şi bănci ) (ISCED 6-7), și are urmatoarea structura: 150 studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă dintre care min. 50 femei, studenți din mediul rural minim 75, studenți netradiționali min. 8. Indicatori care contribuie la atingerea rezultatelor: – 108 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant din care:  54 Studenți din mediul rural, 6 Studenți netradiționali – 66 studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant din care:  30 Studenți din mediul rural, 4 Studenți netradiționali , 14 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant (4.S.117), din care: 7 Studenți din mediul rural.

Proiectul cu o valoare totală de 1,334,807.54 lei, valoare eligibila 1329581,50 lei, din care finanțare nerambursabilă de 1,295,481.20 are o perioadă de implementare de 22 luni, in perioada 26 iulie 2018 – 25 mai 2020.

Contact tel.0253-214767, fax 0235-213409

Site www.centruldecalcul.ro

E-mail sediu@centruldecalcul.ro

Persoană de contact Ionică Dragoș Viorel – Manager de proiect

Detalii suplimentare se pot obține de la Ionică Dragoș Viorel – Manager de proiect

Anunț – PDF