Invitație lansare proiect

Invitație la conferința de lansare

Data: 14.09.2018 – ora 11.00 A.M.

Invitație

Conferință de lansare – Practica pentru viitor SMIS 107888 !

CENTRUL DE CALCUL SA, în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Asociația pentru Șanse Egale vă invită sa participati la Conferinta de lansare a proiectului POCU/90/6.13/6.14/107888 Practică pentru viitor, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului : creșterea ratei de participare a studenților la programele de învățare la locul de muncă, precum stagii de practică și programe de intership performante și profesioniste, prin continuarea și consolidarea, dar și prin crearea unor noi parteneriate sociale performante între mediul academic (instituția de învățământ superior) și sectorul privat (parteneri de practică, actori relevanți în vederea organizării stagiilor de practică, etc), cu scopul dobândirii și dezvoltării cunoștințelor practice, a abilităților și a aptitudinilor de muncă ale studenților, pentru creșterea inserției pe piața muncii a acestora.

Grupul țintă este format din studenți ai Universitatatii “Constantin Brancusi” din Targu-Jiu și are urmatoarea structură:
– 150 studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă dintre care min. 50 femei,
– studenți din mediul rural minim 75,
– studenți netradiționali min. 8.

Prezența dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment!

Vă așteptăm!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Date de contact:

Centrul de Calcul SA
Adresa: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 17, Targu Jiu, Gorj, Romania
Telefon/fax: 0253-214767 / 0253-213409
e-mail / web : sediu@centruldecalcul.ro / www.centruldecalcul.ro

e-mail proiect : contact_ppv@mail.centruldecalcul.ro
Site proiect: www.ppv.centruldecalcul.ro

Invitație – pdf