Practica pentru viitor Publicari_informatii_site Invitație Workshop -28.02.2019

Invitație Workshop -28.02.2019

Stimate Domn / Stimată Doamnă,

 CENTRUL DE CALCUL-SA, împreună cu partenerii săi Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Asociația pentru Șanse Egale vă invită Joi, 28 februarie 2019, la ora 09:00, în Aula Facultății de Inginerie a Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Str.Calea Eroilor nr.30, pentru a participa la primul Workshop din cadrul proiectului “Practică pentru viitor”- ID 107888

 Workshopul face parte din suita de evenimente și servicii de informare a studenților cu privire la carieră și stagii de practică, organizate de Centrul de Calcul-SA, în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Asociația pentru Șanse Egale (APSE). În cadrul acestuia, se vor organiza dezbateri privind importanța consilierii și orientării profesionale, și a stagiilor de practică, pentru inițierea și dezvoltarea unei cariere sustenabile în domeniul studiilor, în vederea facilitării inserției pe piața muncii după absolvire și a construirii unei cariere de succes. Sunt invitați să participe studenții care și-au manifestat interesul de înscriere în grupul țintă, absolvenți din diferite promoții de la specializări din domeniul științelor inginerești, economice și medicale,  cadre didactice, persoane de succes din diferite companii.Seria de evenimente din cadrul campaniei InfoStud de informare a studenților cu privire la stagiile de practică și carieră oferă o ocazie excelentă pentru un dialog interactiv studenți – agenți economici despre procesul de muncă, lucrul în echipă, raporturile de muncă.
Workshop-ul face parte din cele 4 workshop-uri pentru informarea cu privire la specificul domeniului, cerințele postului, stagiile de practică, în sprijinul activității de consiliere și orientare profesională prin care proiectul oferă membrilor grupului țintă competențe profesionale și informații concrete despre așteptările angajat-angajator, despre cadrul legal și economic la care să se raporteze absolvenții universității.

Vă așteptam !               

Dragoș-Viorel IONICĂ

Manager proiect ID107888

Invitație – pdf